Dodatek elektryczny 2023 – wniosek do 1 lutego. Dla kogo 1000 i 1500 zł dopłaty do prądu?

0
43
Autor: gettyimages
Dodatek elektryczny do prądu 2023 – wniosek można złozyć od 1 lutego. Dodatki 1000 zł i 1500 zł będą wypłacane w marcu 2023


Dodatek elektryczny 2023 przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła. Dopłaty do ogrzewania prądem nie przysługują jednak wszystkim. Dla kogo dodatek elektryczny 1000 i 1500 zł? Wniosek można złożyć tylko do 1 lutego 2023. Jak to zrobić online?

Spis treści

  1. Dodatek elektryczny – wniosek tylko do 1 lutego 2023
  2. Aktualny wzór wniosku o dodatek elektryczny
  3. Dla kogo dodatek elektryczny 2022/2023?
  4. Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!
  5. Jak dostać dodatek elektryczny? Warunki
  6. Dodatek elektryczny bez deklaracji CEEB i wniosku
  7. Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?
  8. Weryfikacja wniosków

Dodatek elektryczny – wniosek tylko do 1 lutego 2023

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.

Aktualny wzór wniosku o dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny

Dla kogo dodatek elektryczny 2022/2023?

Jednorazowy dodatek elektryczny przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, jest podwyższony do 1500 zł.

Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

Jak dostać dodatek elektryczny? Warunki

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale które mają dwa różne źródła ogrzewania.

Nowe przepisy mówią, że “jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny”.

Przesłanki do wypłaty dodatku elektrycznego w przypadku takich gospodarstw domowych ustali wójt, burmistrz albo prezydent miasta decyzją administracyjną, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nowelizacja określa (art. 2 ust 2d), też, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do CEEB, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Dodatek elektryczny bez deklaracji CEEB i wniosku

Przepisy przewidują że, dodatek elektryczny przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do CEEB dokonuje wtedy wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Podobnie jest wówczas, jeśli gospodarstwo domowe nie złożyło wniosku o dodatek, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna – dodatek elektryczny będzie przyznany.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wnioski można składać w urzędzie gminy lub miasta – osobiście lub za pomocą poczty oraz online przez e-PUAP. Aktualne wzory pisma są dostępne dla zainteresowanych w gminach oraz w sieci. Informację o przyznaniu dodatku otrzymamy bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub mailowo.

Jak złożyć wniosek przez e-PUAP? Należy zalogować się do portalu e-PUAP, następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma, załączyć wniosek, podpisać go elektronicznie i wysłać.

Instrukcja jak założyć profil zaufany i uzyskać podpis elektroniczny poniżej:

Weryfikacja wniosków

Trzeba wiedzieć, że informacje składane we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego podlegają odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego urzędnik będzie miał wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim podanych, może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia, będzie podstawą do odmowy przyznania dodatku elektrycznego. 

Rząd szacuje, że z rozwiązania skorzysta ok. 800 tys. gospodarstw domowych. Na wypłacenia dodatków elektrycznych rząd ma przeznaczyć ok. 1 mld zł.

Źródło: PAP, Dziennik Ustaw

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj