Najemcy wyrzuceni z systemu “taniego prądu”. Wraz z wynajętymi mieszkaniami, biurami i sklepami

0
8

Najemca bez umowy na dostawę prądu nie skorzysta z “taniego prądu”. Bo obowiązuje zasada „tani prąd dla właściciela licznika”. Inaczej jest przy dodatku węglowym i osłonowym. Tam to najemca, a nie właściciel otrzymywał dodatek. Decydowało faktyczne miejsce zamieszkania.

Jak ustawodawca uzasadnił zasadę “tani prąd dla właściciela licznika”? Dostawca prądu ma za zadanie wydzielić z bazy swoich klientów osoby uprawnione na podstawie ich oświadczeń. Zakłada to więc posiadanie przez beneficjenta “taniego prądu” umowy z np. Tauronem, PGE, ENEĄ. I przyjmowanie przez te firmy oświadczeń tylko od swoich klientów.

Przedsiębiorstwa energetyczne nie byłyby w stanie wdrożyć “taniego prądu” w tym modelu:

Przykład

Właściciel mieszkania wynajmuje mieszkanie osobie niepełnosprawnej. Licznik jest na właściciela mieszkania. Właściciel zawiadamia Tauron, że w jego mieszkaniu mieszka na podstawie umowy najmu osoba niepełnosprawna. I składa wniosek o ustawienie na liczniku limitu 2600 kWh. Tauron nie dysponuje żadnym dowodem na to, że w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna. Ale załatwia pozytywnie wniosek właściciela mieszkania.

Dwie ustawy

Tani prąd 2022/2023 r. wprowadziły dwie ustawy:

1. Ustawa o zamrożeniu ceny prąduustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Zamrożenie jest dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w ramach limitów: 2000 kWh, 2600 kWh, 3000 kWh – szczegóły na końcu artykułu.

2. Ustawa o cenie maksymalnej prądu – ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Korzystają z niej zarówno:

 • firmy jak i
 • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,

– w ramach maksymalnej ceny 785 zł/MWh albo 693 zł/MWh, są to ceny netto bez VAT i akcyzy – szczegóły na końcu artykułu.

“Tani prąd” nie dla najemców

Systemowi “taniego prądu” nie podlegają wynajęte:

 • mieszkania,
 • biura w biurowcach i
 • sklepy w centrach handlowych,

– o ile najemca nie ma umowy z dostawcą prądu.

Problem braku licznika można załatwić. Trzeba przepisać licznik na najemcę, ale jest mało czasu na to. Firmy-najemcy oświadczenie odbiorcy uprawnionego powinny złożyć do końca listopada 2022 r.

Niedotrzymanie tego terminu nie powoduje jednak utraty prawa do “taniego prądu”.

Jeżeli firma umowę na licznik załatwi do końca grudnia 2022 r., to od 1 stycznia 2023 r. korzysta z maksymalnej ceny prądu do 785 zł/MWh.

Zamrożenie ceny prądu dla najemcy w 2023 r.

W tej części artykułu przedstawiam problemy osób nie prowadzących firmy.

Sprawiła je ww. ustawa z 7 października 2022 r.

Dotyczą:

 1. osób niepełnosprawnych i
 2. rodzin wielodzietnych jako posiadaczy Kart Dużej Rodziny.

W 2023 r. przysługuje im wyższy limit niż 2000 kWh “dla każdego”. 

Np. najemca będący osobą niepełnosprawną nie może skorzystać z limitu 2600 kWh, o ile nie ma umowy z Tauronem, PGE albo innym dostawcą prądu.

Przykład

Osoba niepełnosprawna wynajmuje mieszkanie przy ul. Kawowej. Licznik w mieszkaniu jest na właściciela mieszkania, który ma prawo do 2000 kWh taniego prądu. Właściciel złożył oświadczenie PGE. I w 2023 r. PGE ustawi na liczniku dla tego mieszkania limit 2000 kWh. Bo najemca nie może złożyć oświadczenia. Bez znaczenia jest jego prawo do 2600 kWh tańszego prądu.

Żeby zmienić sytuację z przykładu niezbędne jest „przepisanie licznika” na najemcę – musi być zawarta umowa między najemcą a PGE. Najlepiej do końca 2022 r.

Taką samą sytuację jak osoby niepełnosprawne, mają rodziny wielodzietne z Kartą Dużej Rodziny. O ile wynajmują mieszkanie albo dom.

W ich przypadku chodzi jednak o limit 3000 kWh.

Maksymalna cena prądu dla firm

Także firmy-najemcy nie mogą skorzystać z taniego prądu. Tu problemy sprawiła ww. ustawa z 27 października 2022 r.

Przykład

Przedsiębiorca wynajmuje biuro w biurowcu. Umowę z PGE ma właściciel biurowca, który refakturuje na przedsiębiorcę koszty energii. Właściciel biurowca nie jest jednak średnim przedsiębiorcą, a „dużym”. Stawka taniego prądu do 79 groszy/kWh jest dla “średniego przedsiębiorcy”. Właściciel biurowca nie spełnia tego kryterium. Najemca spełnia, ale nie ma umowy z PGE.

Zasady dla zamrożenie w 2023 r. ceny prądu na poziomie z początku 2022 r. (ustawa z 7 października 2022 r.)

Oferta tylko dla gospodarstw domowych. Niska cena prądu jest limitowana:

 1. 2000 kWh (każdy – nie trzeba składać oświadczenia zakładowi energetycznemu),
 2. 2600 kWh (osoby niepełnosprawne – trzeba złożyć oświadczenie),
 3. 3000 kWh (posiadacze Karty Dużej Rodziny wychowujące obecnie albo w przeszłości 3+ dzieci oraz rolnicy)

Wynika z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

W 2023 r. każda rodzina albo osoba samotna ma prawo do ceny prądu z 2022 r. na cele mieszkalne, ale w ramach limitu 2000 kWh (na podstawie ustawy z 7 października 2022 r.). Po wyczerpaniu limitu 2000 kWh, cena wyniesie nie więcej niż 69 groszy za 1 kWh (na podstawie ustawy z 27 października 2022 r.).

Mając limit 2000 kWh nie trzeba nic robić, aby skorzystać z tej możliwości – nie składa się żadnych oświadczeń do przedsiębiorstw energetycznych. Oświadczenia to limit 2600 kWh albo 3000 kWh

Subsydiowany przez Państwo prąd jest nie tylko dla gospodarstw domowych w rozumieniu liczników w mieszkaniach i domach, ale i dla:

 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Zasady dla maksymalnej ceny prądu (ustawa z 27 października)

 • 785 zł/MWh (79 groszy/1 kWh) dla firm i instytucji (od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r.) oraz
 • 693 zł/MWh (69 groszy/1 kWh) dla gospodarstw domowych (po wyczerpaniu w 2023 r. limitu 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh).

Do maksymalnej ceny 79 groszy i 69 groszy trzeba doliczyć podatek VAT i akcyzowy oraz opłaty dystrybucyjne.

Więcej o cenie maksymalnej za prąd:

Więcej o zamrożeniu ceny prądu:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj