Strona głównaBiznesKolejne dodatki do świadczeń! Jak zostanie zwiększona emerytura 2022? Dodatek mieszkaniowy oraz...

Kolejne dodatki do świadczeń! Jak zostanie zwiększona emerytura 2022? Dodatek mieszkaniowy oraz energetyczny dla emerytów

Najnowsze informacje jasno wskazują na to, że znacząco pogłębia się zadłużenie emerytów. Obecnie średnia wynosi już ponad 12 tysięcy złotych na jednego seniora. Oznacza to, że emerytura i dotychczasowe dodatki nie są wystarczające. Jak skorzystać z dodatku mieszkaniowego? Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny do emerytury?

Spis treści

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

W tym roku emeryci otrzymali już 13. emeryturę. Oprócz tego mogą oczekiwać oni na dodatkowe wsparcie w postaci tzw. 14. emerytury. W praktyce jednak jest ona stała dla każdego emeryta i wynosi 1338,44 złote brutto. Jeśli jednak senior przekroczy dochód 2,9 tys. zł brutto, za każdą nadmiarową złotówkę zostanie odjęta złotówka ze wskazanego świadczenia. W praktyce emeryci mający świadczenie ponad 4188,44 zł brutto nie dostaną nic. Jednak 14. emerytura, którą seniorzy otrzymają już od 25 sierpnia, dla wielu z nich będzie niewystarczająca.

Palący problem emerytów jest dostrzegalny na wielu płaszczyznach. Nic więc dziwnego, że rozważane są różne rodzaje wsparcia i pomocy. Już w lipcu doszło do obniżenia progu podatkowego za dochody ze stawki 17% do 12%. Choć rozwiązanie to działać wstecz od 1 stycznia 2022, emeryci dodatkowy zastrzyk gotówki (w postaci tego, co zapłacili w podatkach w pierwszym półroczu) odczują dopiero przy rozliczeniu podatkowym w 2023 roku. Do tego czasu muszą mieć nadzieję na kolejne zapomogi i dodatki.

Polecamy

Trudności w dopięciu domowego budżetu dla emerytów nie biorą się z powietrza. Według danych GUS ceny usług i towarów w czerwcu i lipcu były wyższe aż o 15,5% w stosunku do tego, co było jeszcze rok wcześniej. Tak wysoka inflacja sprawia, że nawet 7% waloryzacji z marca jest niewystarczające. Emeryci w praktyce muszą płacić za większość produktów o wiele więcej, a dodatkowo znaczna część spośród najstarszych obywateli mieszka samotnie. Są jednak dodatki, o które warto się postarać, a które znacząco wzmocnią zasobność portfela emerytów.

Polecamy

Wśród dostępnych dla emerytów form powiększenia świadczenia emerytalnego jest dodatek mieszkaniowy. Jest on dostępny po spełnieniu konkretnych warunków. W praktyce jest to forma zapomogi, której otrzymanie jest zależne od tego, jak osobiste zarobki mają się do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Otrzymanie dodatku mieszkaniowego jest możliwe wtedy, gdy średni miesięczny dochód na mieszkańca jest równy lub niższy od 40% przeciętnego wynagrodzenia, jakie obecnie funkcjonuje w gospodarce. Co za tym idzie, obecnie na dodatek ten nie mogą liczyć osoby zarabiające ponad 2 265 zł. Co więcej, w przypadku gospodarstw wieloosobowych wskaźnik ten wynosi 1698,76 zł na osobę (30%). Co więcej, przyznanie świadczenia jest możliwe, jeśli regularnie opłacamy rachunki. Wstrzymanie dodatku mieszkaniowego dotknie tych emerytów, którzy przez co najmniej dwa miesiące nie będą opłacać czynszu.

Polecamy

Rosnące ceny energii sprawiły, że jest konieczne poważne i uważne przyjrzenie się temu, jak korzystamy z urządzeń elektronicznych. Problemem staje się to zwłaszcza dla emerytów, których zasobność portfela jest wyraźnie ograniczona, a którzy nie zawsze mogą ograniczyć zużycie energii do satysfakcjonującego poziomu. Wniosek o to można złożyć zarówno w urzędzie gminy, jak i urzędzie miasta. Co więcej, odpowiednie wnioski emeryci znajdą również w ośrodku pomocy społecznej! Bardzo często o dodatek energetyczny mogą starać się osoby przy okazji wnioskowania o dodatek mieszkaniowy. Tu jednak są nieco inne kryteria dochodowe.

Polecamy

Otrzymanie tego wsparcia jest możliwe po spełnieniu określonych warunków związanych z dochodami. Te są niższe aniżeli dochody wskazane przy dodatku mieszkaniowym. W przypadku:

Must Read
Powiązane wiadomości